ReadyPlanet.com

dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


วิธีใส่ปุ่ยกับลองกอง

 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ลองกอง ด้วย ปุ๋ยปรอเจียว

 การใส่ปุ๋ยลองกอง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 1.เมื่อลองกองยังไม่ให้ผลผลิต

  • ในปีแรก

      ควรใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ตราปรอเจียว ถุงเหลือง ในปริมาณ 250 กรัม ต่อต้น โดยใส่ปีละ 3-4 ครั้ง

  • สำหรับในปีถัด ๆ ไป

ที่ลองกองยังไม่ให้ผลผลิต ให้ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ตราปรอเจียว  ถุงเหลือง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงต้นฤดูฝนกับปลายฤดูฝน โดยยึดหลักง่าย ๆ ดังนี้ให้วัดจากโคนต้นมายังชายพุ่มเป็นเมตรได้เท่าไร คือ จำนวนปุ๋ยที่ใส่เป็น กิโลกรัมต่อครั้ง เช่นระยะจากโคนต้นถึงชายพุ่ม 0.5 เมตร ใส่ปุ๋ย 0.5 กิโลกรัม ระยะจากโคนต้นถึงชายพุ่ม 1.0 เมตร ใส่ปุ๋ย 1.0 กิโลกรัม

 

2.เมื่อลองกองให้ผลผลิตแล้ว แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

2.1 ก่อนออกดอก 1-2 เดือน หรือ หลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้ว ให้ ปุ๋ยอินทรีย์ตราปรอเจียว  ถุงเหลืองในปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น

2.2 เมื่อช่อดอกยาว ควรให้ ปุ๋ยอินทรีย์ตราปรอเจียว  ถุงเหลือง ในปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น

2.3 เมื่อติดผลอ่อน ในช่วงนี้เป็นช่วงพัฒนาการผล ควรให้ ปุ๋ยอินทรีย์ตราปรอเจียว ถุงฟ้า ในปริมาณ1 กิโลกรัมต่อต้น

2.4 ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 - 1.5 เดือน ควรให้ ปุ๋ยอินทรีย์ตราปรอเจียว  ถุงฟ้า ในปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น

 

 

เพิ่มเติม

- ไม่จำเป็นต้องผสมกับปุ๋ยเคมี

- ไม่จำเป็นต้องให้ ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยชีวภาพใด ๆ เพิ่มเติมอีก

 

 
วิธีการใช้ปุ๋ยกับพืชต่างๆ

การใช้ปุ๋ยกับนาข้าว
วิธีใส่ปุ่ยกับกาแฟ
วิธีใส่ปุ่ยกับสละ และ ระกำ
วิธีใส่ปุ๋ยกับข้าวโพด
วิธีใส่ปุ๋ยกับทุเรียน(ในช่วงก่อนให้ผลผลิต)
ปฏิทินการดูแลลำไย
วิธีใส่ปุ๋ยกับเงาะ
วิธีใส่ปุ๋ยกับมะม่วง
วิธีใส่ปุ๋ยกับมะละกอ
วิธีใส่ปุ๋ยกับถั่วลิสง
วิธีใส่ปุ๋ยกับกระเทียม
วิธีใส่ปุ๋ยกับมันสำปะหลัง
แคนตาลูปพันธุ์แอปเปิ้ล
วิธีใส่ปุ๋ยกับขนุน
วิธีใส่ปุ๋ยกับกล้วย
วิธีใส่ปุ๋ยกับแตงโม
วิธีใส่ปุ่ยกับยางพาราCopyright © 2013 All Rights Reserved.